image description
image description

EMT Solar d.o.o. - Prodaja instalacija i održavanje solarnih panela i elektrana

EMT Solar d.o.o. , Voloder 40, Bosanska Krupa, 77244, Bosanska Krupa

Opis

SOLARNO.NET je stručno-edukativni i poslovni portal izoblasti solarne energije, solarne industrije i obnovljivih izvora energije,pokrenut od EMT SOLAR d.o.o. Portal je prvenstveno namijenjen budućim  investitorima ali i sadašnjim vlasnicima solarnih elektrana, kao i svima onima  koje interesuje solarna energija ili svoje poslovanje obavljaju u ovom sektoru.

 

KONTAKT INFORMACIJE ( EMT SOLAR d.o.o. )

. . . . . . . . . . . .

Centralna kancelarija:

Voloder 40, 77240 Bosanska Krupa

Bosna i Hercegovina

. . . . . . . . . . . .

Sarajevo Kancelarija:

Halilovići 16, 71000 Sarajevo,

Tel: +387 33 444 310

Adresa