image description
image description

Farmofit Gradiška - fabrika za proizvodnju stočne hrane

Opis

„Farmofit“ je prepoznatljiv brend i lider u proizvodnji  kvalitetne stočne hrane, bazirane na domaćim proizvodima.

Preduzeće „RAPIĆ” iz Gradiške porodična je firma osnovana  1990. godine, koja uspješno posluje već pune dvije i po decenije. Usklađivanjem  sa važećim zakonskim propisima, od 17. januara 2001. godine preduzeće posluje  pod nazivom „RAPIĆ“ d.o.o. Gradiška, a registracija novog pravnog lica izvedenaje iz prethodnog pravnog sljedbenika, Privatnog trgovačkog preduzeća „RAPIĆ“.

Preduzeće je 1997. postalo uvoznik vještačkih đubriva  kompanije „Petrokemija“ iz Kutine, a od 2003. uvoznik je Instituta„Zemunpolje“, te je od tada direktno oslonjeno na poljoprivredu. Daljim  razvojem firma je odlučila da pokrene sopstvenu proizvodnju stočne hrane i ova  ideja je realizovana 2010. godine. Fabrika stočne hrane „VITAMIX“ počela je sa  radom u oktobru 2010. godine, kada je puštena u rad prva faza proizvodnje -sušenje kukuruza. Završetkom fabrike i instaliranjem svih kapaciteta, polovinom  aprila 2011. godine, počinje proizvodnja gotove stočne hrane. Danas je „RAPIĆ“lider u proizvodnim količinama u komercijalnoj proizvodnji stočne hrane u BiH.

Od početka 2014. godine fabrika za proizvodnju stočne hrane   nosi ime "FARMOFIT" kao poslovna jedinica firme „RAPIĆ“ iz Gradiške.Izuzetno stroga kontrola kvaliteta svih ulaznih sirovina, potpuno kontrolisan  proces proizvodnje, savremena tehnologija, veliki proizvodni i skladišni  kapaciteti i vlastiti vozni park svrstavaju ovu kompaniju u red najvećih  proizvođača stočne hrane u regionu. Iz pogona fabrike izlaze visokokvalitetne  smješe za ishranu živine goveda, svinja, ovaca, koza, kunića i drugih  životinja. U proizvodnji smješa daje se prednost sirovinama domaćeg porijekla,čime se pozitivno utiče na ekonomski razvoj lokalne i regionalne politike.

Fabrika stočne hrane „FARMOFIT“ raspolaže savremenom  tehnologijom za proizvodnju potpunih i dopunskih krmnih smješa namijenjenih  ishrani svih kategorija životinja. Proizvodni pogon kapaciteta 20 t/h gotovih  krmnih smješa čini „FARMOFIT“ ozbiljnim konkurentom na domaćem tržištu. Usklopu fabrike se nalazi i sušara kapaciteta 20t/h, skladišni prostor  namijenjen za čuvanje sirovina kapaciteta preko 25 000 t sa kapacitetom  transportnih sistemima preko 150 t dnevno. Više od 80% finalnog proizvoda se  isporučuje u peletiranom obliku, a kvalitet korištenog ekstrudata obezbjeđuje  se sopstvenom linijom ekstrudera. Sav proces proizvodnje je poluatomatizovan i  prati se računarskim sistemom nadzora, tako da su faktori ljudske  greške  svedeni na minimum. Cijeli ovaj proces je zaokružen i praćen kontrolom  kvaliteta u sopstvenoj savremeno opremljenoj laboratoriji.

Preduzeće trenutno zapošljava više od 60 radnika, sa  različitim nivoima stručne spreme. Najviše je radnika sa srednjom stručnomspremom, a jednu trećinu ukupnog broja zaposlenih čine visokoobrazovani stručni  kadrovi iz oblasti poljoprivrede i srodnih grana. Kao preduzeće sa konstantim  rastom kako prometa, tako i tržišnog udijela u svim sektorima poslovanja,uvijek je u u potrazi za kvalifikovanom, motivisanom mladom radnom snagom.Kompanija posebnu pažnju posvećuje edukaciji i konstantnom usavršavanju  zaposlenih i njihovom ličnom zadovoljstvu. Osposobljeni i motivisani   zaposlenici ovog preduzeća svojim profesionalnim radom doprinose stvaranju  povjerenja u kontaktu sa kupcima i poslovnim partnerima.
Adresa