image description
image description

KNJIGOVODSTVO ACCOUNTING d.o.o. Brčko

Skendera Kulenovića 5, Brcko, 76100, Brčko

Opis

- Računovodstvene / knjigovodstvene djelatnosti;
- Poresko i finansijsko savjetovanje;
- Sudski vještak ekonomske struke;
- Usluge registracije, preregistracije i brisanja SP-ova iz Sudskog registra;
- Izrada biznis planova;
- Izrada web stranica i stranica na društvenim mrežama;
- Savjetovanje u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem;
- Pomoć i saradnja sa: PIO / MIO, Fond zdravstvenog osiguranja, bankarske organizacije, Vladine institucije, i sl.;
- Priprema dokumentacije za registraciju vozila i ostale specijalizirane kancelarijske pomoćne djelatnosti.

Adresa