image description
image description

Omladinski rad - Radnik Brčko Rad sa mladima

Jovan Jovanovic Zmaj 2, 76100, Brčko

Opis


Nudimo: 

  • Izradu projektnih prijedloga
  • Treninge iz oblasti omladinskog rada
  • Menadžment omladinskih organizacija
  • Izrada stručnih i naučnih radova iz oblasti socijologije i pegagogijeAdnan Pečkovič je stručni saradnik u obrazovanju u PRONI Centru za razvoj mladih, trener kurseva iz oblasti omladinskog rada (trener Osnove omladinskog rada za trenere u oblasti omladinskog rada i upravljanja omladinskim radnim organizacijama) i istraživač u oblasti društvenih nauka.

 

Sa preko 20 godina iskustva u oblasti omladinskog rada u aktivnostima zasnovanim na omladinskom aktivizmu, izgradnji mira i procesima demokratizacije u Bosni i Hercegovini. Magistrirao sam društvene nauke sa specijalizacijom iz dječjih studija na Univerzitetu Linkoping (Švedska).

 

Neki od mojih objavljenih radova su:

Istraživanja i publikacije

• Priručnik za rad s mladima, PRONI Centar za razvoj mladih, PRONICentar za razvoj mladih, 2020.

• Savremeni mladi u bosanskohercegovačkom društvu: Izazovi i stavovi prema radikalizaciji i ekstremizmu , PRONI Centar za razvoj mladih, 2018.

 

Recenzirani članci

• Pečković A. (2022) Utjecaj omladinskih organizacija na smanjenje etničke distance između mladih u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, Sarajevo Social Science Review, Vol. 10, br. 1-2

• Pečković A and Jašarević J.(2021), Deradicalization andIntegration Legal & Policy Framework,

'Deradikalizacija u Evropi i šire: otkriti, riješiti, ponovno integrirati

• Pečković A and Jašarević J.(2021), Trends of Radicalization,Bosnia and Herzegovina/Research Report

• Pečković A i Jašarević J.(2021), Akteri(de)radikalizacije u Bosni i Hercegovini, Horizont 2020 projekat „Deradikalizacija u Evropi i šire: otkriti, riješiti, reintegrirati“(959198).

• Pečković A. (2017), Nacija podijeljena: Izgradnja identiteta kroz bosansku historiju, Pregled društvenih studija (RoSS), Vol.4, br.1, str. 23 – 39

 

Konferencije, prezentacije i predavanja po pozivu

- 5. Međunarodna akademska konferencija o ljudskoj sigurnosti: "Inovacija, istraživanje i znanje u (re)konfiguraciji ljudske sigurnosti", Prezentacija istraživanja: Radikalizam i bosanska omladina: odakle dolazi?, 2022.

- Mladi u borbi protiv nasilnog ekstremizma: Prezentacija istraživanja: Savremena omladina u

Bosanskohercegovačko društvo: Izazovi i stavovi prema nasilnotekstremizmu, Vijeće za regionalnu saradnju, Sarajevo 2018.

- Prezentacija projekta Građani protiv terorizma (CAT), : Predavanje: "Da li je Bosna i Hercegovina dobro tlo za radikalizam?"., PRONICentar za razvoj mladih Brčko, Tuzla 2017.


Trenutno sam doktorant na Univerzitetu u Beču (Institut za obrazovne studije).

Adresa