06:24 06.04.2018

Izgradnja cesta: Početak izgradnje ceste Stolac - Neum

Već četrdeset godina traje izgradnja putne komunikacije Stolac - Neum, jedinog bosanskohercegovačkog grada na Jadranskom moru. U proteklim danima gradnja je ponovo počela. Na ovoj cesti ovih dana mogu se vidjeti razne građevinske mašine, te radnici koji rade na pripremama za početak gradnje.


Početak izgradnje ceste Stolac - Neum obilježila je posjeta delegacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije BiH koji su izrazili zadovoljstvo početkom radova koji će rezultirati konačnim povezivanjem bosanskohercegovačkog grada spomenika, Stoca, i jedinog bosanskohercegovačkog grada na Jadranskom moru, Neuma.

Očekuje se da će povezivanjem ova dva grada doći do jačanja turističke ponude u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, a dužina puta do Neuma će biti znatno kraća. Osim toga očekuje se i jačanje drugih privrednih grana.

Ceste koje su do sada korištene kao komunikacija između Stoca i Neuma krajnje su neuslovne i opasne, te se većina domaćeg stanovništva. ali i turista, odlučivala na put preko Hrvatske. Izgradnjom putne komunikacije Stolac - Neum to više neće biti potrebno.

U februaru 2018. godine potpisani su ugovori za izgradnju magistralne ceste M 17.3, i to dionice Stari Neum - Kiševo - Broćanac, te su u martu krenuli radovi na ovoj dionici. Projekat izgradnje ceste Stolac - Neum biće finansiran od strane međunarodnih kreditora, a obuhvata izgradnju i rekonstrukciju ceste, izgradnju i rekonstrukciju tunela i mostova, rekonstrukciju crnih tačaka i druge zahtjevne poduhvate.

Projekat će koštati 173 miliona eura, a biće finansiran od strane Svjetske banke (58 miliona eura), Evropska investicijska banka (50 miliona eura) i Evropska banka za obnovu i razvoj (68 miliona eura).

Kompletirana je investicijsko - tehnička dokumentacija,te izvršena eksproprijacija zemljišta. Osim toga pribavljena je i građevinska dokumentacija za dionicu Stari NeumKiševoBroćanac dužine od 11,5 kilometara. Dionica Stari NeumKiševoBabin Do u dućini 5.3 kilometara  već je završena, a finansirana je od strane JP Federacije BiH i Vlade Federacije BiH.

 

 

 

 

Preporučujemo

Poslovni Imenik Bosne i Hercegovine

Ukoliko želite da povećate prisutnost na internetu,lokalno, regionalno, na Državnoj razini i Internacionalno, da vas lakse pronađu potencijalni klijenti, umogostručite vase online prisustvo i time prodaju, možete stupiti u kontakt sa nama putem Kontakt forme!

Kontaktiraj nas

Upisite vasu firmu u registar firmi BiH 

Milioni korisnika traže lokalne proizvode i usluge svakog dana.

Zahvaljujući prisutnosti preduzeća u obliku liste preduzeća u online poslovnom imeniku Bosne i Hercegovine na www.lokal.ba , vi Može lako naći bilo koji broj potencijalnih kupaca nudeći svoje usluge na lokalnom registru firmi BiH lokal.ba.

Osnovni upis vašeg preduzeća je besplatan.

 

Upiši Firmu