15:19 16.09.2017

Kako izgleda skolovanje za policijskog sluzbenika u BiH, a kako u Njemackoj?

Osnovni zadaci policije u svakoj državi su sprovođenje zakona i zaštita njenih građana, ali ko su u stvari ljudi koji žele biti policajci? Obično su to osobe koje štite svoje najbliže i prijatelje, osobe koje i u najtežim situacijama zadrže prisebnost i koji se uvijek trude pomoći nekome ko je u nevolji. Posao policajca je jako naporan, kako fizički, tako i psihički, te iz tog razloga nije za svakoga.

Zakonski preduslovi da bi neko postao policajac variraju od države do države. Iako postoje mnogi zajednički segmenti obuke kroz koje svi policajci svijeta prolaze, neke stvari su i različite. Kao što su trajanje obuke, praktična obuka i drugo. U ovom članku uzeti ćemo primjere Njemačke i Bosne i Hercegovine.

Njemačka

U Njemačkoj policiji postoje, kao i u drugim državama, razni odjeli. Neki od njih su Pokrajinska policija, Državna policija i policija Državnog parlamenta. Svaka od njih ima područje u kome je nadležna, dok Državna policija može izvoditi aktivnosti u cijeloj Njemačkoj.

Trajanje policijske obuke zavisi najviše od školske spreme koju ima osoba koja se želi pridružiti policiji. Tako da, ako je osoba završila Realnu školu (Realschule) ili Osnovnu školu (Hauptschule), što je školovanje do 10-og razreda po njemačkom školskom sistemu, može se, nakon obuke, pridružiti policajcima koji su u pričuvi ili policajcima koji su na ulici. Trajanje obuke za niže pozicije u policiji traje 2,5 godine.

Ukoliko je osoba nastavila i završila školovanje u nekoj strukovnoj školi (11 ili 12 razred) onda pohađa putem dualnog sistema studiranja policijsku školu nakon koje polaznik ulazi u višu policijsku službu koja uključuje i pozicije policijskog komesara ili kriminalnog inspektora. Policijska škola traje 3 godine, a zastupljeno je i teorijsko i praktično znanje, što znači da polaznik ide i na teren. U policijskoj školi polažu se predmesti iz kaznenog zakona, psihologije, prava i obaveza policajaca i drugi. Na taj način povećavju se primanja i polaznik dobija mogućnost vođenja policijskih akcija i komandovanja policijskim jedinicama.

Osim toga njemačka policija ima tačno propisane fiziče i psihičke, ali i intelektualne karakteristike koje svaki policajac mora zadovoljiti, a koji se testiraju prije polaska u policijsku školu. Bitno je i napomenuti da pravila nisu ista u svim njemačkim pokrajinama, ali razlika je jako mala.

Bosna i Hercegovina

Što se tiče obuke policijskih službenika u Bosni i Hercegovini osnovna obuka, ili prvi nivo, traje 7 do 8 mjeseci nakon koje polaznici koji uspješno polože završni ispit stiču čin policajca. Drugi nivo obuke traje oko 4-5 mjeseci nakon čega polaznici stiču čin mlađeg inspektora. Za sada u Bosni i Hercegovini funkcionišu samo dvije policijske akademije, U Sarajevu i Banja Luci.

Kadeti imaju mogućnost i stručne specijalizacije. Trenutno akademije nude više od 40 pravaca stručnog usavršavanja za kadete. Mogući pravci usavršavanja su:  Zaštita VIP lica (osnovna obuka), Borba protiv korupcije u Graničnoj policiji BiH, Borba protiv terorizma  i mnoge druge.

Što se tiče stručne spreme potrebne za prijem na policijsku akademiju, potreban je namanje IV stepen obrazovanja kako bi se mogao steći čin policajca. Ukoliko se želi steći čin mlađeg inspektora, potreban je VI stepen, ili viša škola.

Po gore navedenim podacima lako je uočiti razliku u školovanju policajca u Njemačkoj i onog u Bosni i Hercegovini. Obzirom na dužinu školovanja možemo predpostaviti da je njmački policajac prošao detaljniju obuku, kako teorijsku, tako i praktičnu. Još jedna tema za istraživanje bila bi i strogoća kod prijema kadeta na akademiju kod pitanja psihofizičke spreme polaznika.

Preporučujemo

Poslovni Imenik Bosne i Hercegovine

Ukoliko želite da povećate prisutnost na internetu,lokalno, regionalno, na Državnoj razini i Internacionalno, da vas lakse pronađu potencijalni klijenti, umogostručite vase online prisustvo i time prodaju, možete stupiti u kontakt sa nama putem Kontakt forme!

Kontaktiraj nas

Upisite vasu firmu u registar firmi BiH 

Milioni korisnika traže lokalne proizvode i usluge svakog dana.

Zahvaljujući prisutnosti preduzeća u obliku liste preduzeća u online poslovnom imeniku Bosne i Hercegovine na www.lokal.ba , vi Može lako naći bilo koji broj potencijalnih kupaca nudeći svoje usluge na lokalnom registru firmi BiH lokal.ba.

Osnovni upis vašeg preduzeća je besplatan.

 

Upiši Firmu