13:06 09.09.2017

Kako upropastavamo djecu?

Današnji virtualni svijet mladima i djeci nudi zabavu na razne načine, otvara mogućnosti za komunikaciju, ali i djeca i mladi mogu saznati više o svojim pravima i obavezama. Osim toga, virtualni svijet stavlja roditelje pred mnoge izazove u smislu vaspitanja djece, što lako može dovesti do toga da virtualni sijet vaspita dijete, a ne roditelj.

Ovisnost o internetu još uvijek nije klasifikovana kao bolest, mada mnoga istraživanja dokazuju da mnogi mladi i djeca jednim dijelom pokazuju simptome osoba koje su ovisni o drogama, što utiče na kvalitet njihovih socijalnih kontakata, školski uspjeh i familijarne odnose, što su odlike bilo koje ovisnosti.

Djeca i mladi danas odrastaju u potpuno drugačijem svijetu nego što su to njihovi roditelji. Svijet i tehnologija se mijenja munjevitom brzinom i mnogi roditelji zbog brojnih obaveza u ubrzanom svijetu nalaze jako malo vremena da se posvete djeci i načinu na koji njihova djeca provode svoje vrijeme. Vremenom smo došli u situaciju da internet i televizija odgajaju dijecu, a ne roditelji i škola.  Nažalost, mnogi roditelji će, kako bi stigli izvršiti svoje obaveze ili odmoriti se od napornog dana staviti svoje djete pred TV ili računar, te na taj način stvoriti vrijeme za sebe.

Internet je javni mediji nad kojim skoro pa da ne postoji kontrola sadržaja. Osim toga što djeca i madi preko interneta dobijaju mnoštvo lažnih informacija, tu vrebaju i druge opasnosti. Jedna od najvećih je pedofilija koja uzima sve više maha u svijetu, a gdje pedofili mogu vrlo lako stupiti u kontakt sa djecom i mladima koji nisu dovoljno upoznati sa ovom problematikom, a nemaju dovoljno iskustva kako bi znali kakvoj opasnosti se izlažu. Osim toga toga u je takozvani "cyberbulling" ili zlostavljanje preko interneta koje može dovesti do razvoja psihičkih problema kod djece i mladih ili u nekim slučajevima i do samoubistva djece. Nemojmo zaboraviti i pornogafiju koja je, također, vrlo lako dostupna preko interneta.

Kako bi roditelji spriječili ovisnost djece o internetu i brojne opasnosti koje vrebaju na ovom mediju, moraju se informisati koje su to stranice koje djeca posjećuju i zašto. Ovi razgovori i kontrole moraju početi još u ranom dobu kada se dijete tek upoznaje sa internetom, jer ukoliko dijete bez ovakvih razgovora i vaspitanja uđe u tinejdžersku dob roditeljski posao će biti znatno teži. Većina roditelja će učiti djecu kako da prelaze ulicu, kako da se ponašaju sa strancima, ali što se tiče bezbjednosti na internetu, vrlo mali broj roditelja će razgovarati sa djecom o opasnostima koje vrebaju na internetu.

Vrijeme provedeno za računarom, tabletom, mobilnim telefonom oduzima djeci vrijeme koje bi proveli sa vršnjacima, u prirodi ili sa članovima svoje porodice. Upoznavanje djece sa svojom oklinom još od najranije dobi najbitniji je segment dječije socijalizacije. Pomoću interneta vrlo lako će saznati o dalekom Japanu, ali o svojoj okolini-ništa. Osim toga, previše boravka za kompjuterom ili TV-om ima i fizičke posljedice za razvoj djeteta. Velika je vjerovatnoća je da će dugim boravkom za računarom ili TV-om doći do krivljenja kičme ili oštećenja očiju, ali i mnogih drugih fizičkih posljedica.

Pravilna socijalizacija djece može se desiti samo i jedino kroz socijalno iskustvo. Drugim riječima, dijete mora provoditi vrijeme sa roditeljima i sa svojim vršnjacima kako bi naučilo kako se obhoditi prema svojoj okolini. Ne postoji dijete koje je naučilo kako dijeliti, kako biti humano, kako pokazati empatiju i druge vještine i vrijednosti preko interneta. To će se desiti samo provođenjem kvalitetnog vremena sa roditeljima i vršnjacima. Dijete kada se nađe u društvu vršnjaka, čak i u najranijoj dobi, (recimo 5 - 6 godina) ono više nije u centru pažnje, ne može dobiti šta god da poželi. To je momenat kada dijete uči da mora poštovati osjećanja i potrebe druge djece, ali istovremeno uči da kontroliše svoje emocije. Za roditelje je bitno da znaju da ne postoji tehnološki napredak ili sprava koja će djecu naučiti ovo sve, a istovremeno ako želimo da naše dijete postane korisno sebi i zajednici u kojoj živi, ovo je proces kroz koji mora proći.

Još jedan segment dječijeg života je razvoj motorike kod djeteta. Pravilan razvoj motorike desiti se samo onda kada su djeca izložena dostatnoj fizičkoj aktivnosti. U ranoj dobi to većinom podrazumjeva igranje u prirodi, u kasnijoj dobi, osim igre tu mnogo širi dijapazon fizičikih aktivnosti.

Dakle, da sumiramo. Roditelji moraju shvatiti važnost ranog razvoja djeteta, ta da će prve godine života odrediti kakvi ćemo ljudi biti cijeli život. Roditelji moraju ograničiti i kontrolisati vrijeme koje djeca provode na internetu, kako bi ih zaštitli od brojnih opasnosti, ali ih i motivisati za druženje sa vršnjacima i na fizičke aktivnosti kako bi proces socijalizacije prošao što kvalitetnije. Ukoliko se to ne desi, velika je vjerovatnoća da djeca, kada odrastu neće biti u stanju da se suoče sa svijetom koji ih čeka, što može dovesti do raznih devijantnih ponašanja i drugih vrsta problema.

 

Preporučujemo

Poslovni Imenik Bosne i Hercegovine

Ukoliko želite da povećate prisutnost na internetu,lokalno, regionalno, na Državnoj razini i Internacionalno, da vas lakse pronađu potencijalni klijenti, umogostručite vase online prisustvo i time prodaju, možete stupiti u kontakt sa nama putem Kontakt forme!

Kontaktiraj nas

Upisite vasu firmu u registar firmi BiH 

Milioni korisnika traže lokalne proizvode i usluge svakog dana.

Zahvaljujući prisutnosti preduzeća u obliku liste preduzeća u online poslovnom imeniku Bosne i Hercegovine na www.lokal.ba , vi Može lako naći bilo koji broj potencijalnih kupaca nudeći svoje usluge na lokalnom registru firmi BiH lokal.ba.

Osnovni upis vašeg preduzeća je besplatan.

 

Upiši Firmu