06:12 10.05.2018

Mostar: Pocela gradnja novog naselja za 15.000 stanovnika

Regulacioni plan "Sjeverni logor" predviđa gradnju novog modernog stambenog prostora, te poslovni kompleks koji će u sebi sadržavati i sportsko - rekreativni, vjerski i obrazovni sadržaj. Nekolicina ovih sadržaja već je u funkciji.

"Sjeverni logor" je dugoročni projekat. Ovaj "grad u gradu" imati će oko 3000 stambenih jedinica i oko 15.000 stanovnika. Trenutni radovi u najvećoj mjeri odnose se na infrastrukturne djelove projekta. Izgradnja cjelokupnog projekta podjeljena je u više faza. Prva faza podrazumjeva izradu potrebne infrastrukture, dok ostale faze zavise od daljnjeg finansiranja projekta.

Do sada je sagrađena nova saobraćajnica sa kružnim tokom, Osnovna škola Zalik, a za mjesec dana u upotrebi biće i nova pasarela.

Cijeli projekat podrazumjeva izgradnju oko 4.000 objekata za stanovanje, sportske objekte kao što su sportske dvorane i bazena izgrađenog po olimpijskim standardima, a najvažniji i najveći dio sportskog dijela projekta je novi stadion koji će primati 40 hiljada posjetilaca izgrađen po najstrožijim UEFA standardima.

Najveća kočnica ovom projektu je trenutna nemogućnost prenosa vlasništva zemljišta sa grada na investitore, a razlog tome je nepostojanje Gradskog vijeća u Mostaru.

Sljedeća faza projekta je izgradnja ceste sa tri kružna toka, koja će imati sve moderne sadržaje. Između ostalog i stazu za bicikliste. U jednom dijelu ovog naselja izgraditi će se i poslovna zona gdje će biti smještena administracija "Grada u gradu". Investitorima je, također, bitno i očuvati zelenilo u ovom dijelu grada, te će se iz tog razloga svi parkinzi praviti pod zemljom kako bi se očuvali postojeći parkovi.

Još 2008. godine provedena je javna rasprava o Regulacionom planu "Sjevernog logora", a 2012. godine Gradsko vijeće je donjelo Odluku o donošenju i sprovođenju Regulacionog plana Sjeverni logor.

Ovim regulacionim planom propisana je izgradnja 16 blokova, a u svakom bloku precizno je propisano koliko objekata i za koju namjenu će se izgraditi. Predviđeno je da javni objekti budu spratnosti do tri sprata, poslovni objekti biti će građeni do četiri sprata, a stambeni objekti graditi će se od tri do osam spratova.

 

 

Preporučujemo

Poslovni Imenik Bosne i Hercegovine

Ukoliko želite da povećate prisutnost na internetu,lokalno, regionalno, na Državnoj razini i Internacionalno, da vas lakse pronađu potencijalni klijenti, umogostručite vase online prisustvo i time prodaju, možete stupiti u kontakt sa nama putem Kontakt forme!

Kontaktiraj nas

Upisite vasu firmu u registar firmi BiH 

Milioni korisnika traže lokalne proizvode i usluge svakog dana.

Zahvaljujući prisutnosti preduzeća u obliku liste preduzeća u online poslovnom imeniku Bosne i Hercegovine na www.lokal.ba , vi Može lako naći bilo koji broj potencijalnih kupaca nudeći svoje usluge na lokalnom registru firmi BiH lokal.ba.

Osnovni upis vašeg preduzeća je besplatan.

 

Upiši Firmu