05:46 09.07.2018

Proizvodnja u FEALU raste iz godine u godinu

Firma FEAL sa sjedištem u Širokom Brijegu koja se bavi obradom aluminijuma u prvu polovinu 2018. godine potrošili su u desetinama miliona investicija, ali i u mjenjanju poslovnig koncepta u proizvodnji.

Velika većina investicija odnosila se u nabavku moderne opreme koja bi omogućila širenje proizvodnje, te veću konkurentnost na inostranom tržištu. Jedna od tih investicija odnosi se na kupovinu preše koja ima snagu od 25 meganjutna, a čija vrijednost iznosi četrnaest miliona konvertibilnih maraka.

Kupovina gore pomenute preše omogućila je rast pozitivnog poslovanja, ali je i stvorila prostor za upošljavanje nove radne snage.

Proizvodnja firme FEAL povećava se iz godie u godinu, te dolazi do razvoja brojnih inovacija i projekata, a stavljanje u pogon nove preše povećalo je proizvodnju FEALA za 55 hiljada tona na godišnjem nivou. Firma FEAL u ovom momentu proizvodi u dva pogona od kojih se jedan nalazi u Širokom Brijegu, dok se drugi nalazi u Mostaru.

Proizvodi koji se mogu naži u firmi FEAL su različite vrste aluminijumskih konstrukcija koje se koriste u građevinarstvu i drugim industrijskim granama. Za razvoj firme FEAL zadužen je njen stručni tim koji prati najmodernije svjetske standarde koji se tiču obrade alumijiuma.

Svi proizvodi FEALA mogu biti prilagođeni potrebama kupaca koji se bave građevinarstvom i arhitekturom. 

Preporučujemo

Poslovni Imenik Bosne i Hercegovine

Ukoliko želite da povećate prisutnost na internetu,lokalno, regionalno, na Državnoj razini i Internacionalno, da vas lakse pronađu potencijalni klijenti, umogostručite vase online prisustvo i time prodaju, možete stupiti u kontakt sa nama putem Kontakt forme!

Kontaktiraj nas

Upisite vasu firmu u registar firmi BiH 

Milioni korisnika traže lokalne proizvode i usluge svakog dana.

Zahvaljujući prisutnosti preduzeća u obliku liste preduzeća u online poslovnom imeniku Bosne i Hercegovine na www.lokal.ba , vi Može lako naći bilo koji broj potencijalnih kupaca nudeći svoje usluge na lokalnom registru firmi BiH lokal.ba.

Osnovni upis vašeg preduzeća je besplatan.

 

Upiši Firmu