10:05 12.03.2018

Vjetroelektrana "Mesihovina": Obezbjeđuje električnu energiju za 27.500 domaćinstava

U Mesihovini, opština Tomislavgrad, 14. marta tekuće godine u pogon će biti puštena prva bosanskohercegovačka vjetroelektrana. Istovremeno, vjetroelektrana "Mesihovina" biće jedna od najvećih u jugoistočnoj Evropi sa 22 vjetroagregata i ukupnom snagom od 50,6 MW. Vjetroelektrana "Mesihovina" godišnje će proizvoditi 165,17 GWh električne energije.

Prosječno domaćinstvo u Bosni i Hercegovini potroši na godišnjem nivou oko 6000 KW/h električne energije, tako da je vjetroelektrana " Mesihovina" u stanju opskrbiti oko 27.500 domaćinstava godišnje. Cjelokupna investicija iznosi 82 miliona Eura, od čega je 72 miliona kredit od Njemačke državne banke za razvoj.

Elektroprivreda HZHB je još 2004. godine pokrenula "Analizu mogućnosti korištenja energije vjetra u proizvodnji električne energije u Bosni i Hercegovini" u sklopu koje je mjerena jačina vjetra na 10 lokacija u Bosni i Hercegovini, a kao perspektivne izabrane su 3 lokacije. Mesihovina je prva lokacija od ove 3 gdje je izgrađena vjetroelektrana.

Bosna i Hercegovina trenutno raspolaže sa 7 hidroelektrana, a tu je sada i jedna vjetroelektrana. Na ovaj način Bosna i Hercegovina znatno je smanjila potrebe za uvoženjem električne energije, povećala je svoju konkurentnost na regionalnom tržištu, te se iz bosanskohercegovačkih kapaciteta obezbjeđuje električna energija za veliku većinu potrošača u Bosni i Hercegovini.

Osim vjetroelektrane "Mesihovina" u opštini Tomislavgrad uskoro će početi i gradnja hidroelektrane "Vrilo", koje će koštati ukupno 90 miliona eura.

Vjetroelektrana "Mesihovina" neće biti jedina vjetroelektrana u Bosni i Hercegovini. Vlada Hercegovačko - neretvanskog kantona 207. godine potpisala je ugovor o koncesiji za zemljište na kojem će se graditi vjetroelektrana "Pločno" Zemljište je u državnom vlasništvu, a Ugovor o koncesiji potpisao se na period od 30 godina.

Prednosti vjetroelektrana ogledaju se u tome da one ne troše fosilna goriva, te ne proizvode štetne stakleničke gasove koji su glavni uzročnici globalnog zagrijavanja. Države koje su se odlučile veći dio električne energije proizvoditi kroz vjetroelektrane drastično su smanjile uvoz fosilnih goriva. 

Preporučujemo

Poslovni Imenik Bosne i Hercegovine

Ukoliko želite da povećate prisutnost na internetu,lokalno, regionalno, na Državnoj razini i Internacionalno, da vas lakse pronađu potencijalni klijenti, umogostručite vase online prisustvo i time prodaju, možete stupiti u kontakt sa nama putem Kontakt forme!

Kontaktiraj nas

Upisite vasu firmu u registar firmi BiH 

Milioni korisnika traže lokalne proizvode i usluge svakog dana.

Zahvaljujući prisutnosti preduzeća u obliku liste preduzeća u online poslovnom imeniku Bosne i Hercegovine na www.lokal.ba , vi Može lako naći bilo koji broj potencijalnih kupaca nudeći svoje usluge na lokalnom registru firmi BiH lokal.ba.

Osnovni upis vašeg preduzeća je besplatan.

 

Upiši Firmu