10 najvećih svjetskih ekonomija do 2030

10 najvećih svjetskih ekonomija do 2030

Najveće svjetske ekonomije 2030

Današnja tržišta u usponu su moćnici sutrašnjice prema pisanju Visual Capitalist a , prema nedavnoj prognozi Standard Chartered-a, multinacionalne banke sa sjedištem u Londonu.

Banka vidi da se ekonomije u razvoju poput Indonezije, Turske, Brazila i Egipta sve kreću uzlaznom linijom – a do 2030.

Procjenjuje da će sedam od 10 najvećih svjetskih ekonomija prema BDP-u (PPP) biti smješteno na tržištima u razvoju.

 

Upoređujući 2017. sa 2030. godinom

Da bismo stvorili neki dodatni kontekst, uporedili smo ove projekcije sa najnovijim podacima MMF-a o BDP-u (PPP) za 2017. Takođe smo dodali potencijalne % promjene za svaku zemlju, ako direktno uporedimo ova dva skupa podataka.

 

Evo kako se brojevi mijenjaju:

 

 

Vjerojatno najveće iznenađenje na listi je Egipat, zemlja za koju Standard Chartered smatra da raste užasnim brzim tempom u ovom vremenskom okviru.

Ako se uporede podaci MMF-a za 2017. godinu, razlika između ta dva broja iznosi zapanjujućih 583%.

Ovo čini takvu projekciju prilično ambicioznom, posebno ako se uzme u obzir da organizacije poput MMF-a vide da Egipat u prosjeku bude blizu 8% u godišnjem rastu BDP-a (PPP) u narednih nekoliko godina.

 

Uspon tržišta u razvoju

Osim Egipta, vjerovatno je da će uspon tržišta u razvoju i dalje biti tema u budućim projekcijama drugih banaka i međunarodnih organizacija.

 

Indija će do 2030. biti druga najveća ekonomija u smislu JPP-a prema mnogim različitim modelima – a do tada će biti i najmnogoljudnija zemlja na svijetu. (Očekuje se da će proći Kinu 2026.)

 

S obzirom na to da se podjela između ekonomija u nastajanju i razvijenih ekonomija zatvara naizgled bržom stopom nego ikada prije, ovo bi trebalo posmatrati kao zanimljivu priliku za sve investitore koji gledaju na duge staze.
Zanimljivosti

Featured

Izdvajamo iz registra firmi