Bosna i Hercegovina je dobila IBAN za medjunarodne novčane transakcije još 2007 sto je mnogim uposlenicima banaka u BiH i danas nepoznanica za BAM

Bosna i Hercegovina je dobila IBAN za medjunarodne novčane transakcije još 2007 sto je mnogim uposlenicima banaka u BiH i danas nepoznanica za BAM

Iako je Bosna i Hercegovina jos 2007  ušla u sistem koji postoji od 1997 IBAN , Medjunarodni bankovni broj a koje služe za  medjunarodne novcane transakcije i domaće valute  i danas je mnogim uposlenicima banaka u BiH nepoznanica.  IBAN sluzi za slanje i primanje novca u valutama koje prihvataju banke  kojima se šalje u državi ili inostranstvu.

 

Tako ako šaljete konvertibilnu marku  BAM kodni naziv,  i ta banka primalac prihvata BAM, vi mozete poslati novac u BAM na bilo koju banku u inostranstvu ako ista prihvata BAM.

Evropske i neke svjetske banke   u slučaju da pošaljete recimo BAM ili EURO na dolarski račun,  če taj isti novac prihvatiti i odmah ga automatski prema kursu valute na dan primitka novca preračunati u dolare. Tako da nije potrebno da imate tamo poseban racun kao što je to u nas običaj.


S time vam prenosimo saostenje iz 2007 Centralne Banke Bosne i Hercegovine u cjelosti:

Nakon što su stvorene zakonske pretpostavke, Bosna i Hercegovina je dobila Međunarodni broj bankarskog računa - IBAN (International Bank Account Number).

Ministri finansija oba bh. entiteta donijeli su Instrukciju o strukturi i upotrebi IBAN-a koja je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH od 22. januara 2007. godine, dok će istovjetna instrukcija ministra finansija RS biti objavljena u prvom narednom Glasniku RS.

 

IBAN je serija slovih i brojnih znakova koja označava klijentov bankarski račun, uključujući i državu i banku. IBAN predstavlja proširenu verziju osnovnog ili transakcijskog računa koji se koristi da se na jedinstven način identifikuje klijent u finansijskoj instituciji.

 

U BiH već duže vrijeme postoji potreba za uvođenjem IBAN-a, najviše zbog toga što bh. kompanije imaju problema sa naplaćivanjem iz inostranstva, jer nemaju IBAN, što poskupljuje međunarodni platni promet. Prednosti korištenja IBAN-a ogledaju se u olakšavanju međunarodnih plaćanja, elektronskoj obradi podataka, smanjenju troškova naloga prema inostranstvu i ubrzavanju izvršenja naloga.

 

IBAN se sastoji od koda države, dva kontrolna broja i broja transakcijskog računa. IBAN za Bosnu i Hercegovinu je BA39. Banka dodjeljuje IBAN svakom svom učesniku u međunarodnom i domaćem platnom prometu i dužna je svakom svom učesniku u platnom prometu navesti IBAN na izvodu računa i identifikacionu šifru banke.

 

Rok za implementaciju IBAN-a je dvije godine, ali se vjeruje da će ga komercijalne banke uvesti i prije predviđenog roka.

 

IBAN je predstavljen 1997. godine, danas je u zemljama Evropske unije (EU) obaveza, a ne opcija. Kod utvrđivanja i propisivanja IBAN-a primjenjuju se međunarodni standardi koje je propisao Evropski komitet za bankarske standarde.

 

Na uvođenju IBAN-a u BiH ostvarena je saradnja Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), Udruženja banaka Bosne i Hercegovine (UBBiH) i entitetskih ministarstava finansija.

Kraj saostenja Centralne Banke BiH.

 

Ukoliko šaljete ili primate  novac u bilo kojoj valuti koju banka primalac prihvata mozete poslati i BAM sto je kodni naziv za konvertibilnu marku kao i ostale valute koje dotična banka primalac  prihvata.

Šta je IBAN format u Bosni i Hercegovini?

IBAN (međunarodni broj bankovnog računa) je međunarodno dogovoreni kod sastavljen od do 34 slova i broja koji pomaže bankama da osiguraju da se međunarodni transferi obrađuju ispravno.

 

Svaki skup znakova predstavlja različite detalje za vaš bankovni račun. U nastavku možete vidjeti pregled ovog IBAN-a.

 

Koji je IBAN kod u Bosni i Hercegovini?

IBAN u Bosni i Hercegovini se sastoji od 20 znakova:

 

2 slova kod zemlje

Dvocifreni broj za provjeru

3 znaka iz bankovnog koda banke

3-cifreni kod za filijalu banke

8-cifreni kod za broj bankovnog računa

Dvocifreni kod za nacionalni kod

Već imate IBAN kod?

 

Primjer IBAN-a u Bosni i Hercegovini   BA391290079401028494

IBAN u štampanom formatu      BA39 1290 0794 0102 8494

Kod zemlje         BA

Provjerite cifre 39

Šifra banke         129

Šifra podružnice              007

broj računa u banci         94010284

Nacionalna kontrolna cifra          94

 

Da li vam je potreban IBAN u Bosni i Hercegovini?

Da. Ako saljete  – ili očekujete da ćete primiti – međunarodni transfer novca na bankovni račun u Bosni i Hercegovini, tada samo standardni broj bankovnog računa nije dovoljan. Ako želite da vaš novac stigne brzo i sigurno, obično ćete morati banci dati nekoliko dodatnih detalja, kao što su IBAN ili SWIFT kod.

 

Banke dodjeljuju IBAN-ove svakom od svojih računa kako bi osigurale da se međunarodni transferi pravilno obrađuju.

 

IBAN-ovi sadrže sve podatke o zemlji, banci i računu koji su vam potrebni za slanje ili primanje novca u inostranstvu. Ovaj sistem se koristi u cijeloj Evropi, a prepoznat je i u nekim područjima Bliskog istoka, Sjeverne Afrike i Kariba.

 

Na ovom web stranici možete lako izračunati koji je vasš IBAN https://wise.com/us/iban/bosnia-and-herzegovina

Ili jednostavno kontaktirajte vašu banku , mada iz ličnog  slučaja, u mojoj banci su mi rekli da oni nemaju IBAN za konvertibilnu marku ili BAM...
Zanimljivosti

Featured

Izdvajamo iz registra firmi