Imate iskustva u pisanju? Volite i znate da pišete? Javite nam se!

Imate iskustva u pisanju? Volite i znate da pišete? Javite nam se!

Imate iskustva u pisanju? Volite i znate da pišete? Javite nam se!


Web portal Lokal.ba ima za cilj promociju bosanskohercegovačkih kompanija i firmi i objektivno informisanje građana i građanki Bosne i Hercegovine i regiona o poslovanju i aktivnostima bosanskohercegovačkih privrednika. Iz toga proizilaze i teme kojima se Lokal.ba bavi, a to su: 


Novopokrenuti poslovni projekti u Bosni i Hercegovini

Poslovne vijesti  iz Bosne i Hercegovine

Uspješne privatizacije u Bosni i Hercegovini

Uspješni inovatorski projekti iz Bosne i Hercegovine

Poslovni uspjesi bosankohercegovačkih kompanija, firmi i individualaca u zemlji i svijetu

Generalne teme iz poslovnog svijeta Bosne i Hercegovine

Iz gore navedenog možete vidjeti okvirne teme koje nas na portalu Lokal.ba zanimaju, a sigurni smo da već imate ideju o čemu biste pisali?! 

Lokal.ba je poslovni portal koji pridaje veliki značaj kvaliteti tekstova, blogova i članaka koje objavljuje, s toga nam je sljedeće jako bitno: 

Pravopisna pravila

Gramatička pravila

NE KOPIRATI TUĐE TEKSTOVE

Ukoliko dođe do kopiranja nekog od tekstova naša saradnja će se prekinuti istog momenta. 

Članci koje Lokal.ba objavljuje moraju poštovati najstrožije novinarske standarde, tj. moraju imati uvod koji ima za cilj zainteresovati čitaoca za tekst, te objasniti ukratko o čemu se radi u tekstu, zatim kvaliteno razrađeno tijelo i zaključak teksta. Jako je važno da članci budu jasni i razumljivi čitaocima, s toga pasusi u člancima nebi trebali biti duži od 5 - 6 redova. Osim toga, članci moraju biti razumljivi i osobama koje nisu u svijetu biznisa, kako bi došli do što većeg broja čitalaca, ali i imali edukativni efekat. 

Neke informacije Vama možda izgledaju očigledne i jasne, ali to ne znači da su očigledne i jasne i čitaocu, s toga napišite ih. Ukoliko je bitno i moguće povežite ono o čemu pišete sa nekim prijašnjim događanjima kako bi ste čitaoca bolje upoznali sa tematikom ili eventualno objasnili uzroke određenog događaja. 

Uvodni dio članka, takozvani lid, trebao bi da sadrži kratke informacije o članku, te da čitaoce zainteresuje za sam članak. Sam tekst treba da odgovori na standardna novinarska pitanja: ko, šta, gdje, kada i zašto.

Jezik kojim pišete mora biti razumljiv i jednostavan, ali ne i "uličarski". Izbjegavajte žergonske izraze, neprovjerene informacije, površnosti,  trivijalnosti i banalnosti u tekstu. 

Osim gore navedenih smjernica za pisanje članaka, tu su još neke. Naime, važno nam je da naslovi i podnaslovi sadrže ključne riječi tektsa. Naslov treba da bude kratak, jasan i da zainteresuje čitaoca za sam tekst, a podnaslovi treba da sugerišu čitaocu o čemu će, tačno, dalje čitati u tekstu.

Ukoliko smatrate da ste upravo Vi taj ili ta kojeg/koju trebamo, pošaljite nam Vaš CV i nekoliko članaka koje ste pisali. 

Dokumentaciju možete poslati na e-mail: info @ lokal.ba

 Vaš Lokal.ba tim 
Zanimljivosti

Featured

Izdvajamo iz registra firmi