Istraživanje pokazalo da je placebo efekat efikasniji od operacije koljena

Istraživanje pokazalo da je placebo efekat efikasniji od operacije koljena

HOUSTON  (10.  jula  2002.  godine)  -  Pacijenti  sa  osteoartritisom  koljena  koji  su  bili  podvrgnuti  placebo  artroskopskoj  operaciji  imali  su  jednaku  vjerovatnoću  da  prijave  bolove  kao  oni  koji  su  primili  pravi  tretman,  prema  Odeljenju  za  veterane  (VA)  i  Baylor  College

Medicinska  studija  objavljena  u  New  England  Journal  of  Medicine  od  11.  jula.

Istraživači  kažu  da  njihovi  rezultati  provociraju  korisnost  jedne  od  najčešćih  hirurških  procedura  za  osteoartritis  kolena.

"Činjenica  da  efikasnost  artroskopske  operacije  ili  debridmana  kod  pacijenata  sa  osteoartritisom  koljena  nije  veća  od  operacije  s  placebom,  dovodi  nas  u pitanje  da  li  dolari  potrošeni  na  ove  procedure  možda  mogu  biti  bolje  iskorišćeni",  rekao  je  glavni  istraživač  dr.  Nelda  P.  Wray,  istraživači  zdravstvenih usluga  u  medicinskom  centru  Houston  VA  i  medicinskom  fakultetu  Baylor  u  Hjustonu.

U  studiji  je  180  bolesnika  sa  bolovima  koljena  bilo  nasumice  izabrano  u  tri  grupe.  Jedna  grupa  je  dobila  debridement,  u  kojoj  je  istrošena,  razbijena  ili izgubljena  hrskavica  odrezana  i  uklonjena  pomoću  tanke  cijevi  za  gledanje,  nazvane  artroskopom.  Druga  grupa  podvrgnuta  je  artroskopskoj  lavadi,  u  kojoj je  loša  hrskavica  iscrpljena.  Treća  grupa  je  imala  simuliranu  artroskopsku  hirurgiju;  napravljeni  su  mali  rezovi,  ali  nijedan  instrument  nije  umetnut  i  nije uklonjena  hrskavica.

Dr.  Bruce  Moseley,  vanredni  klinički  profesor  ortopedije  u  Baylor-u,  regrutirao  je  sve  pacijente  u  studiji  i  obavio  sve  operacije  kako  prave tako  i  placebo. Dr.  Baruch  Brody,  direktor  Centra  za  medicinsku  etiku  i  zdravstvenu  politiku  u  Baylor-u,  bio  je  od  ključnog  značaja  za  kritičku  procjenu  etičkih  pitanjauključenih  u  studiju  i  razvijanju  strogog  procesa  saglasnosti  za  studiju.

Od  324  učesnika  koji  su  ispunili  kriterijume  za  uključivanje  u studiju,  44  odsto  je  odbilo  da  učestvuje,  pokazujući  da  shvataju  da  možda  ne  primaju   stvarnu  operaciju.  Prije  operacije,  učesnici  su  takođe  napisali  u  svom  grafikonu:  "Kada  sam  ušao  u  ovu  studiju,  shvatio  sam  da  mogu  dobiti  samo  placebo  operaciju,  a  dalje  shvatam  da  to  znači  da  neću  imati  operaciju  na  koljenskom  zglobu."


Tokom  dvije  godine  praćenja,  pacijenti  u  sve  tri  grupe  prijavili  su  umjereno  poboljšanje  bolova  i  sposobnosti  za  funkcionisanje.  Međutim,  nijedna  grupa  nije  prijavila  manje  bolova  ili  bolje  funkcionisala  od  grupe  koja  je  primila  placebo.  Zaista,  pacijenti  sa  placebom  prijavili  su  bolji  ishod  nego  pacijenti  sa  debridom  u  određenim  tačkama  tokom  praćenja.  Tokom  dve  godine  pacijenti  nisu  bili  svesni  da  li  su  primili  stvarnu  ili  placebo  operaciju. 

U  prošlim  kliničkim  ispitivanjima  artroskopske  operacije  koljena,  većina  pacijenata  je  prijavila  olakšanje  kada  se  govori  o  bolovima.  Iako  su  drugi  sugerisali  da  je  poboljšanje  rezultat  ispiranja  iz  koljenskog  zgloba  ili  uklanjanje  hrskavice,  ove  studije  nisu  upoređivale  stvarne  procedure  sa  placebom.   Autori  nove  studije  kažu  da  njihovi  nalazi  otvaraju  pitanja  o  tome  šta stvarno  uzrokuje  poboljšanja  koja  se  vide  uz  lavage  ili  debridanje.  Njihovi  rezultati  sugerišu  da  se  iste  terapijske  koristi  mogu  postići  neinvazivnom  hirurgijom  placebo.

Osteoartritis,  degenerativna  bolest  zglobova,  najčešći  je  oblik  artritisa  i  najčešće  se  javlja  u  kolenu.  Simptomi  uključuju  bol,  krutost  i  oticanje.  Tretman obično  uključuje  lijekove  protiv   bolova  i  antiinflamatorne  lekove,  zajedno  sa  toplotnom  terapijom  i  vežbanjem.  Kada  ovi  ne  uspiju,  operacija  se  čestopreporučuje.  U  Sjedinjenim  Državama  procenjuje  se  da  se  viš e od  650.000  artroskopskih  postupaka  debridanja  ili  lavage  vrši  svake  godine,  od  kojih  sumnoge  od  artritisa,  po  ceni  od  oko  5000  dolara.

"Ova  studija  ima  važne  političke  implikacije",  rekao  je  Wray.  "Pokazali  smo  da  je  cjelokupna  pokretačka  snaga  iz  ove  milijarde  dolara  industrija  placebo  efekta.  Industrija  zdravstvene  zaštite  treba  razmisliti  kako  provjeriti  da  li  su  hirurške  procedure,  učinjene  isključivo  za  olakšanje  subjektivnih  simptoma, efikasnije  od  placeba".

Izvor: 

https://www.sciencedaily.com/releases/2002/07/020712075415.htm

 
Zanimljivosti

Featured

Izdvajamo iz registra firmi