Akcioni plan - Brcko distrikt

Akcioni plan - Brcko distrikt

Skoro 2000 mladih iz Brčkog traži posao

 

Trenutno je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta 7118 osoba (izvještaj za novembar. 2019) koja traži posao od čega 1940 osoba spada u grupaciju mladi (15 – 29 godina). Od tog broja 354 mladih je sa visokom stručnom spremom, 776 sa srednjom stručnom spremom, 569 su kvalifikovani radnici/ce , 3 su polukvalifikovana radnika/ce i 227 spadaju u kategoriju nekvalifikovane radne snage.

 

Po popisu stanovništva iz 2013. godine u Brčko distriktu ova populacija broji 15.988 stanovnika, što bi značilo da je oko 12 % mladih u Brčko distriktu nezaposleno. Ipak, obzirom da je veliki broj mladih proteklih godina napustio Brčko distrikt (prema podacima Unije ze održivi povratak oko 3.500 mladih u 2017. godini.) možemo predpostaviti da je ovaj procenat znatno veći.

 

Odgovor mladih

 

Mladi iz Brčko distikta uputili su Vladi Brčko distrikta na razmatranje Akt u vidu "Akcionog plana 2020 – 2022" za poboljšanje položaja i statusa mladih u Brčko distriktu u kome, od Vlade Brčko distrikta zatjevaju podšku mladim poduzetnicima kroz izgradnju poslovnog inkubatora, povećanje izdvojenih novčanih sredstava u programu zapošljavanja mladi poduzetnika i drugo.

 

"Akcioni plan 2020 – 2022" za poboljšanje položaja i statusa mladih u Brčko distriktu nastao je kao produkt Susreta mladih "Brčko naš grad" u sklopu koje je održana Konferencija o položaju mladih u Brčko distriktu, javne rasprave na kojoj su učestvovala udruženja koja se bave pitanjima mladih, Vijeća učenika iz Brčko distikta, Savez studenata i drugi, te istraživanja o mladima na uzorku od 700 mladih.

 

Oblasti kojima se bavi "Akcioni plan"

 

Akcioni plan podjeljen je u četiri oblasti i to:

 

1. Poduzetništvo, mladi i samozapošljavanje

 

2. Stambena politika prema mladima

 

3. Obrazovanje mladih/Stručno usavršavanje

 

4. Institucionalno sudjelovanje mladih

 

Svaka oblast sadrži nekoliko mjera:

 

Oblast 1: Poduzetništvo, mladi i samozapošljavanje

 

· Podrška mladim poduzetnicima kroz izgradnju poslovnog inkubatora u centralnoj gradskoj zoni. U Akcionom planu navodi se da je cilj ovog pojekta da "mladim poduzetnicima obezbjedi infrastrukturu za rast, te će ovo biti prostor u kome će mladi pronaći ekspertsku pomoć za razvoj njiove ideje, prototipa, ili skaliranje poslovanja postojećeg poslovnog subjekta."

 

· Povećanje izdvojenih novčanih sredstava u programu samozapošljavanja za mlade poduzetnike gdje se predlaže da se sredstva koja se izdvajaju za samozapošljavanje "povećaju

 

za 300 hiljada konvertibilnih maraka, a zatim da se 50 % ukupnog iznosa sredstava izdvoji za mlade privrednike".

 

Oblast 2: Stambena politika prema mladima

 

Kako bi mladim bračnim parovima olakšali kupovinu prvog stana "Akcioni plan" podrazumjeva i izdvajanje Vlade Brčko distrikta za subvencije u iznosu od 50 % kamate na kupovinu prve stanbene jedinice, kao i izgradnju stambene zgrade za mlade bračne parove koji su roditelji.

 

Oblast 3: Obrazovanje mladih/Stručno usavršavanje

 

Kada je u pitanju oblast fokus "Akcionog plana" je na stipendiranju srednjoškolaca i studenta. Tako su mladi iz Brčko distrikta zatjevali da Vlada izdvoji sredstva za formiranje fonda za studij u inostranstvu, uvođenje stipendija studentima deficitarnih struka, uvođenje stipendija za srednjoškolce i izgradnju studentsko – školskog doma. Smatra se da u Brčko distriktu postoji potreba za stipendisanjem siromašne popoulacije učenika i studenata, kao i studenata sa prosjekom ocjena 9 – 10 i učenika i studenata deficitarnih zanimanja.

 

Oblast 4: Institucionalno sudjelovanje mladih

 

Osim toga mladi su izrazili želju da se oformi tijelo pri Javnoj upravi Brčko distrikta nadležno, isključivo za pitanja mladih, te da se Vijeće mladih Brčko distrikta proglasi udruženjem od javnog interesa.

 

Kako saznajemo "Akcioni plan" je poslan Vladi Brčko distrikta na usvajanje, te će se naći na dnevnom redu naredne sjednice Vlade.
Zanimljivosti

Featured

Izdvajamo iz registra firmi