Pošte iz Bosne i Hercegovine najskuplje u regionu

Pošte iz Bosne i Hercegovine najskuplje u regionu

Dok Hrvatska snižava cijene poštanskih usluga kada je riječ o paketima težine od 500 do 2000 grama (težina koja se trenunto najčešće koristi), pošte iz Bosne i Hercegovine (BH Pošta i Pošta Srpske) ostaju najskuplje u regionu.

Kako bi smo uporedili cijene poštanskih usluga iz pošta iz Bosne i Hercgovine uzeli smo u obzir cijene preporučenog slanja paketa težine od 2 kg i 5 kg, te pisama do 50 g. u zemlje Evropske unije. Sudeći po statističkim podacima pošta BH Pošta i Pošte Srpske navedena kilaža je tip paketa koji se najčešće koristi u Bosni i Hercegovini, pogotovo kada je riječ o pošiljkama naručenih preko interneta, te smo odlučili da navedenu kilažu uzmemo u obzir.

Kako bi smo ispitali cijene navedenih poštanskih usluga odlučili smo istražiti sljdeće poštanske destinacije:

·         BiH – Njemačka

·         Hrvatska – Njemačka

·         Srbija – Njemačka

·         Austrija – Njemačka

Istražili smo cijene slanja paketa iz navedenih destinacija težine 2 kg i 5 kg, kao i pisama težine 50 grama u Njemačku.

BiH – Njemačka

Slanje paketa težine od 2 kg – 5kg iz Bosne i Hercegovine putem BH Pošte u Njemačku preporučenom pošiljkom građane košta 62,50 konvertibilne marke, dok slanje pisma težine 50 grama  košta 9,60 konvertibilnih maraka. Kada je riječ o Poštama Srpske usluge su nešto jeftinije nego u slučaju BH Pošte. Naime cijena preporučenog slanja paketa  od 2 kg u Njemačku košta 51.50 konvertibilnih maraka. Dok preporučeno slanje paketa težine od 5 kg u Njemačku košta 84.50 konvertibilnih maraka. Kada je riječ o pismu težine do 50 grama preporučeno slanje u Njemačku košta, kao i u BH Pošti, 9,60 konvertibilnih maraka.

 

Srbija – Njemačka

Preporučeno slanje paketa od 2 kg iz Srbije u Njemačku košta 2.800 dinara (46,35 BAM), dok slanje paketa od 5 kg košta 4.300 dinara (71,18 KM). Preporučeno slanje pisma težine do 50 grama u Njemačku košta 170 dinara (2,81 KM) što je znatno jeftinija usluga u poređenju sa poštama iz Bosne i Hercegovine.

 

Hrvatska – Njemačka

Kada je riječ o Hrvatskoj, zapadnom susjedu Bosne i Hercegovine, koje je članica Evropske unije cijene poštanskih usluga su znatno niže. Naime, slanje paketa od 2 kg preporučenom poštom iz Hrvatske u Njemačku košta vas 90 Kuna (23,69 BAM) što je oko polovina cijene koju će te za istu uslugu platiti u Bosni i Hercegovini. Slanje paketa od 5 kg preporučenom poštom na relaciji Hrvatska – Njemačka koštaće vas 110 Kuna (28,94 BAM). Ukoliko šljete pismo tećine do 50 grama preporučenom poštom iz Hrvatske u Njemačku koštaće vas 8.6 kuna, što iznosi nepune 2,5 konvertibilne marke. Za istu uslugu u Bosni i Hercegovini platit će te 9.60 konvertibilnih maraka.

 

Austrija – Njemačka

Cijene istih usluga na relaciji Austrija – Njemačka slične su onima na relaciji Hrvatska – Njemačka obzirom da su obje države članice Evropske unije. Ukoliko iz Austrije šaljete paket težine 2 kg preporučenom poštom u Njemačku koštaće vas 13,93 Eura (27.31 BAM), do će vas slanje pisma do 75 grama koštati više nego da istu uslugu koristite u Hrvatskoj. Naime slanje pisma do 75 grama preporučenom poštom na relaciji Austrija – Njemačka košta 4.95 Eura (9,71 BAM) što je cijene približna cijeni iste usluge u Bosni i Hercegovini.

 

Poređenjem cijena gore navedeni usluga možemo vidjeti da su cijene poštanskih usluga u zemljama Evropske unije značajno niže, čak i do 60% - 70% u nekim slučajevima. Postavlja se pitanje da li su cijene poštanskih usluga koje plaćaju građani Bosne i Hercegovine kada su u pitanju pošiljke u inostranstvo opravdane ili nisu.

Bitno je i napomenuti da cijene mogu neznatno varirati.
Zanimljivosti

Featured

Izdvajamo iz registra firmi