Regija za organsku proizvodnju hrane

Regija za organsku proizvodnju hrane

SkupštinaBosansko-podrinjskog kantona Goražde nastavila je sa petom tematskom sjednicomkoja je posvećena analizi stanja u poljoprivredi na ovom Kantonu. Sve ukupno,na sjednici, usvojeno je dvanaest zaključaka. Između ostalog, usvojen jezaključak koji se tiče formiranja Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu išumarstvo na nivou države Bosne i Hercegovine.

Obzirom da Bosnai Hercegovina ima velike resurse u ovoj oblasti jako je važno imati i zasebnotijelo koje će upravljati njima.

Na sjedniciSkupštine, također, je odlučeno da će se izabrati i certificirati pojedinelokacije koje se nalaze na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kojezadovoljavaju uslove za organsku proizvodnju, ali i uslove za razvoj ruralnogturizma.

Također će semapirati poljoprivredne parcele veće od jednog hektara koje su obskrbljenepotrebnom infrastrukturom za organsko uzgajanje voća i povrća ili seoskiturizam kako bi se one mogle ponuditi potencijalnim investitorima koji želeulagati u projekte koji se tiču ovih oblasti.

Osim togapoljoprivredne zadruge i razna udruženja koje se bave poljuprivredom će bitiuključena u proces sprovođenja Programa novčane podrške na federalnom i kantonalnom nivou u vezi sa distribucijom poljoprivrednih proizvoda.

Još jedan odzaključaka koji je donesen na nastavku pete sjednice skupštine je da se izradiStrategija razvoja poljoprivrede za područje Bosansko-podrinjskog kantonaGoražde koji sadrži proglašavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goraždepodručjem na kojem će se strogo proizvoditi organska hrana, sprovesti procedurakomasacije zajedno sa svim opštinama na Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde,ukrupniti zemljišni posjedi, ojačati postojeće i formirati nove poljoprivrednezadruge, te obrazovati poljoprivrednike o diverzifikaciji. 
Zanimljivosti

Featured

Izdvajamo iz registra firmi