Gold MG: Jedina farma u BiH koja se električnom energijom snadbjeva na biogas

Gold MG: Jedina farma u BiH koja se električnom energijom snadbjeva na biogas

Stočna farma "Gold MG" koja se  nalazi u Donjem Žabaru, opština Šamac, već 2 godine snadbjeva se električnom  energijom dobijenom od stajskog đubriva (biogas), a jedina je stočna farma koja  funkioniše na taj način u Bosni i Hercegovini.

Pogon "Gold  MG - a" prostire se na 5 hektara zemljišta, a električnom  energijomsnadbjeva se metanom dobijenim od stajskog đubriva. "Gold MG"elektrana proizvede 1 MW/h električne energije u sat vremena, što je dovoljno  da podmiri jednu četvrtinu električne energije potrebne za opštinu Šamac.

Plan je da se uskorije vrijeme proizvodnja električne energije poveća za polovinu megavata posatu.

U projekat  proizvodnje  struje "Gold MG" uložio je oko 6 miliona konvertibilnih  maraka, a  dodatnih  šest  miliona  uloženo  je  u energanu  koja  služi  za  proizvodnju  električne  energije.

Elektrana  "Gold  MG"  efikasnija  od  mnogih  sličnih  koje  funkcionišu  u  regionu  za  deset  posto,  ali  za  rad  elektrane  potrebno  je  proizvesti  velike  količine  stajskog  đubriva.

Najveći  dio  stajskog  đubriva  "Gold  MG"  proizvede  na  svojoj  farmi.  "Gold  MG"  uzgoji  na  godišnjem  nivou  deset  do  dvanaest hiljada  junadi  i  oko  tri  hiljade  svinja,  ali  jedan  dio  stajskog  đubriva  mora  nabavljati  i  sa  drugih  farmi.

Prije  nego  je  pokrenuta  elektrana  firma  "Gold  MG"  nije  imala  rješenje  za  odlaganje  stajskog  đubriva.  Sada  ga  iskorištava  na  najbolji  mogući način.

Stajsko  đubrivo  za  "Gold  MG"  donosi  višestruku  korist.  Osim  što  se  koristi  za  proizvodnju električne  energije, od  stajskog đubriva  firma  "Gold  MG"  proizvodi  i  tečno  đubrivo  koje  se  kroz  sistem  za  navodnjava  nje  distribuiše  na  njive,  tako  da  "Gold  MG"  ne  koristi  vještačko  đubrivo.

Firma  "Gold  MG"  osim  junica  i  svinja,  proizvodi  i  stočnu  hranu,  a  u  svom  posjedu  ima  i  silose  za  soju.

"Gold  MG"  nastao  je  1995.  godine,  a  osnovna  djelatnost  u  to  vrijeme  bila  je  proizvodnja  stočne  hrane.  Od tada  "Gold  MG" je  ulagao  u  ljudske  resurse  i  tehnologiju,  te  je  izrastao  u  respektabilnu  stočnu  farmu. 
Zanimljivosti

Featured

Izdvajamo iz registra firmi